Riskanalys och krisledning

Hur sätter man upp en krisledningsorganisation – Riskplan ger tips

Vår seniorkonsult Peter Mattsson ger tips och viktig information om hur man bör sätta upp en krisledningsorganisation och vad som är viktigt att tänka på i de olika delarna. Riskplan jobbar aktivt med att hjälpa företag, myndigheter och organisationer med att sätta upp organisationer för krisledning men hjälper även till aktivt under krisledningsfasen, som under…
Läs mer


september 3, 2020 0
Jahan Braw krisledning

Covid19 – Risker inom fastghetsboalg

Sölversborgshems VD Johan Braw pratar om vad som är viktigt att tänka på för ett allmännyttigt fastighetsbolag vad det gäller information till hyresgäster. Men även hur man hanterar strategisk krishantering för att säkra verksamheten. Sölverborgshem är ett mycket digitaliserat företag som redan innan krisen hade tagit fram en solid plan för att hantera kriser och…
Läs mer


mars 24, 2020 0

Hur skall upplevelseindustrin agera under corona-krisen

Upplevelseindustrin har fått tagit ett svårt slag med corona-utbrottet som har slagit brett på allt från försäljningsbolag till eventarrangörer. Det kan vara svårt att veta hur man skall agera, och om det över huvud taget finns något man kan göra. Nortic AB har på ett föredömligt sätt agerat i denna situation och har tagit fram…
Läs mer


mars 23, 2020 0

Webinar: Att följa hur dina anställda och klienter mår hemma

När: 19 mars Var: Facebook ( facebook.com/riskplan ) Med hemarbete och karantän kommer nya utmaningar för HR , företagsledare, socialarbetare och hemtjänst. Hur kan man hålla koll på hur de som sitter hemma när man inte kan vara där eller träffa dem? Passa på att ställa frågor till Mattias Hallström från Digitala Samtal på dagens…
Läs mer


mars 19, 2020 0

Öppet webinarium om riskplanering i företag i samband med corona

NÄR: 18 mars klockan 15:00 – ca:15:20 VAR: facebook ( facebook.com/riskplan ) Onsdagen den 18 mars klockan 15:00 – 15:20 kommer vi att hålla en öppen webcast för att ge främst mindre och medelstora företag råd i vilka frågor man behöver se över och hur man lägger upp en prioriterad handlingsplan för dessa. Vi kommer…
Läs mer


mars 17, 2020 0

Hur klarar vi företag och samhälle ur krisen.

Idag har vår ansvariga för region SYD blivit intervjuad för att ge råd till näringslivet och sin syn på vad som behöver göras bland företagen för att hantera corona COVID-19 krisen Situationen för många företag börjar bli mycket ansträngd just nu på grund av hur befolkning och samhälle har reagerat på coronasmittan. Just nu är…
Läs mer


mars 16, 2020 0

Viktig information om utbildningar

Med anledning av det rådande läget gällande COVID19 / Corona kommer alla öppna utbildningar i riskanalys att ställas in på obestämd framtid. Ni som är anmälda och har betalt kommer givetvis att få kompensation för detta, så hoppas i återse er inom kort. För mer information kontakta oss Riskplan på info@riskplan.se


mars 12, 2020 0
Riskplan COVID-19

COVID-19 Riskplan

Företag och organisationer står med coronaviruset (COVID-19) inför en av de största utmaningarna vi har mött i modern tid. Påverkan på olika verksamheter och samhällsfunktioner riskerar att bli mycket stor. Både på grund av att verksamheterna själva förväntas göra omfattande åtgärder för att minska smittspridningen – men även baserat på hur externa parter så som…
Läs mer


mars 3, 2020 0

Ett tråkigt farväl

För några dagar sedan gick Thomas Peters, en av våra grundare och en framstående person inom krisledning och riskhantering, ur tiden alldeles för tidigt. Thomas har över åren inte bara varit med att bygga upp flera viktiga krisfunktioner på såväl SOS som inom andra verksamheter. Hav nar den person som fick rycka in och hantera…
Läs mer


februari 27, 2020 0

Har ni som jobbar i kommun och landsting läst den här?

Redan 1989 tog räddningsverket fram handboken ”Att rädda liv” som är en förlaga till denna ypperliga handbok som tar upp riskanalyser med utgångspunkt i allvarliga personskador och fysisk planering. Egentligen borde alla inom kommun och landsting läsa denna handbok för att få en förståelse för arbetet med riskanalyser på ett högre plan. Handboken är kostnadsfri…
Läs mer


december 6, 2018 0