COVID-19 Riskplan

Riskanalys och krisledning

COVID-19 Riskplan

mars 3, 2020 Uncategorized 0
Riskplan COVID-19

Företag och organisationer står med coronaviruset (COVID-19) inför en av de största utmaningarna vi har mött i modern tid. Påverkan på olika verksamheter och samhällsfunktioner riskerar att bli mycket stor. Både på grund av att verksamheterna själva förväntas göra omfattande åtgärder för att minska smittspridningen – men även baserat på hur externa parter så som leverantörer, kunder och myndigheter väljer att agera.

Oavsett hur utfallet blir på själva sjukdomen så kommer påverkan på samhället och dess funktioner sannolikt att under en längre framtid att vara stor. Samhälle, organisationer och individer kommer att agera i grupp – vilket i sin tur riskerar att leda till flera tillsynes ologiska och oväntade handlingar som kan komma att slå hårt mot verksamheters ekonomi och funktioner.

För att hjälpa till att minska denna påverkan och förbereda företag, myndigheter och organisationer har våra erfarna riskkonsulter tagit fram en modell som anger vilka områden varje verksamhet bör kartlägga för att kunna agera. Målet är att snabbt kunna både identifiera och prioritera samtliga delar i riskbilden – så att åtgärder sedan kan tas i rätt ordning eftersom tiden är en viktig faktor.

Fem viktiga frågor

Riskanalysen cirkulerar kring fem viktiga huvudfrågor:
– Vad händer när din leverantör slutar leverera varor?
– Vad händer när era tjänsteleverantörer slutar komma?
– Vad händer när kunderna inte längre köper era varor eller tjänster?
– Vad händer när er personal blir sjuk eller satt i karantän?
– Hur kommunicerar ni, internt och extern?

För den femte och sista frågan samarbetar vi med en partner för strategisk kommunikation som redan hjälpt, och löpande hjälper, nationella och globala verksamheter med sin kriskommunikation rörande coronaviruset (COVID-19) till såväl medarbetare, franchisetagare som kunder.

Färdiga riskmodeller

Riskmodellen finns även tillgänglig i vår applikation RiskPlan. Där kan verksamheter välja att på egen hand göra riskbedömningarna.

Kontakta oss om du vill veta mer om riskmodellen eller hur vi kan hjälpa din verksamhet.