Kunde LKAB ha undvikit krisen med riskanalys som ledningssystem?

Att aktivt arbeta med sin riskanalys som ett ledningssystem ger företaget helt nya förutsättningar för att inte bara förebygga kriser utan även ha en aktuell bild om ansvar och fördelning av åtgärder. Som VD, styrelse eller ledning sitter man idag med ett mycket större personligt ansvar än tidigare för de risker som kan uppkomma i…
Läs mer


december 6, 2018 0