Covid19 – Risker inom fastghetsboalg

Riskanalys och krisledning

Covid19 – Risker inom fastghetsboalg

mars 24, 2020 Covid-19 0
Jahan Braw krisledning

Sölversborgshems VD Johan Braw pratar om vad som är viktigt att tänka på för ett allmännyttigt fastighetsbolag vad det gäller information till hyresgäster. Men även hur man hanterar strategisk krishantering för att säkra verksamheten.

Johan Braw informerar om risker och krisledning från ett fastighetsperspektv.

Sölverborgshem är ett mycket digitaliserat företag som redan innan krisen hade tagit fram en solid plan för att hantera kriser och förberett digitala kommunikationskanaler med sina kunder.

Johan betonar även vikten av att vara strategiskt med sin kommunikation och ge rätt information på rätt tid. Som offentlig verksamhet har även allmännyttan ett ansvar att inte sprida en falsk bild som bidrar till att krisen fördjupas.

Johan är även ordförande i allmännyttans digitaliseringsråd som inledningsvis har jobbat hårt för att skapa en digital relation med kunderna. Detta är något man nu kan dra nytta av.