Utbildning – Riskanalys som ledningssystem

Riskanalys och krisledning

Vill du förbättra er verksamhet och få ökad kontroll på var era utmaningar ligger. Eller kanske vill du säkerställa att du som ledare och organisation uppfyller krav och har kontroll på ansvar och åtgärder. Eller kanske du vill få verktyg för att enklare kunna strukturera och prioritera verksamhetens åtgärder, investeringar och utvecklingsplan på ett helt nytt sätt. Eller kanske bara lära dig mer om riskanalyser som ledningssystem. Då är detta en utbildning för dig.

Denna utbildning fokuserar på att ge en första inblick i hur riskanalyser kan användas som ett effektivt ledningssystem för företagets verksamhet. Vi går igenom hur man avgränsar och sätter ramarna för en riskanalys för att få ett så användbart resultat som möjligt och applicerar sedan olika metodiker för att ta fram analyserna.

Att använda dessa beprövade metoder hjälper gruppen att strukturera och prioritera på ett naturligt sätt vilket ger verksamheten ett helt nytt sätt att ta fram åtgärds och underhållsplaner utifrån ett gemensamt perspektiv.

Vi kommer också att lägga fokus på hur man väljer nivån och detaljrikedomen på den inledande analysen så att man inte hamnar i det annars så vanliga problemet att man får allt för många nivåer i sina strukturer vilket gör att man tar sig an en övermäktig uppgift vilket leder till att ledningssystemet inte kommer att användas utan blir, som så vanligt, en pappersprodukt.

Till sist kopplar vi hur Riskanalys som ledningssystem kopplar mot övriga ledningsystem som ISO och hur detta skulle kunna användas inom detta.

Våra utbildare har lång erfarenhet i riskanalyser och ledningssystem och flera har även suttit på höga positioner i olika bolag och hanterat problemen med ansvar och hantering av prioriteringar i verksamheten och att arbeta med snåriga ledningssystem utan styrning.

I utbildningen ingår även ett praktiskt moment där vi arbetar i grupper med verktyget RiskPlan för att träna på att sätta upp analyser och jobba med avgränsningar och resultat.

Utbildningen riktar sig främst till
  • Ledningsgrupper i medelstora och stora företag
  • Kommunledningar och förvaltningsansvariga
  • Personer inom ledande befattningar
  • Medlemmar i styrgrupper och ansvarsteam
  • Organisationskonsulter och verksamhetsutvecklare
  • Ansvariga för ledningssystem
Lite allmänt och utbildningen

Utbildningen hålls mellan 08:00 till 16:30. Lunch och fika ingår.
Allt material för utbildningen ingår.
I utbildningen ingår även en utbildningslicens och tillgång till verktyget RiskPlan under 6 månader.

Utbildningen kan även köras internt för er organisation och kan i det fallet anpassas mer mot era utmaningar.

tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående utbildningen.