Riskanalys och krisledning

Applikationer och tjänster för Riskanalys och Krisledning

AGERA RÄTT

Anpassad riskanalys för att hantera och säkra er verksamhet 

Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa till att minska inverkan på er verksamhet. Våra erfarna riskkonsulter har nu därför tagit fram en modell för att hjälpa er organisation att identifiera och på bästa sätt förbereda er för de konsekvenser som kan komma som följd av svårförutsedda händelser som COVID-19. 

Kontakta oss

Vad händer när era leverantörer slutar leverera?

Med dagens slimmade, effektiva verksamheter är vi beroende av leveranser. Vad händer om någon av dessa slutar fungera? Det kan även vara en sådan sak som att speditören blir smittad och tvingas stänga sitt lager.

 läs mer

Vad händer när service och underhåll slutar fungera?

Det kan exempelvis vara att ert städbolag sätts i karantän eller beslutar sig för att inte leverera tjänster. Eller att man inför ett resestopp. I vår modell har vi redan identifierat flera tjänster att hantera.

 learn more

Vad händer om era kunder inte låter er leverera?

Som tjänsteföretag är detta extra viktigt. Det kan vara att ni bedöms vara en risk och inte längre tillåts att leverera era tjänster. I många fall kan det innebära ett direkt slag mot er likviditet och verksamhet.

 learn more

Vad händer om er personal blir smittad?

Vad innebär det för er verksamhet om er personal blir smittad? Hur slår en karantän mot er produktion och likviditet? Vi hjälper er identifiera och riskbedöma inverkan på er verksamhet.

 learn more
Erfarenhet och digitala verktyg

Nu ändrar vi på hela tänket kring riskanalyser

Riskplan grundades av ett team av företagsledare och konsulter med lång erfarenhet av riskhantering och krisledning. När man tänker på riskanalyser är det ofta påtvingade excelark som görs med ena handen och som glöms så fort man är klar. Det vill vi ändra på. Med vår metodik och våra applikationer blir en riskanalys så mycket mer. Vi hjälper organisationer att skapa ett beslutsunderlag för såväl verksamheten som investeringar vilka inte bara ökar bolagets kvalitet och intäkter utan även ger en aktiv handlingsplan för verksamheten. Allt detta samtidigt som ledning och ansvariga får full kontroll på verksamhetens risker och åtgärdsplaner.

Redo att komma igång

Lite om våra tjänster

Vi ser arbetet med riskhantering som ett naturligt ledningssystem med flera viktiga delar som gör att man kan undvika flera oönskade situationer som kan leda till såväl personskada som skada på företagets rykte. Vi bedriver såväl konsultverksamhet som utbildningar inom de olika segmenten över hela landet.

Riskanalys som beslutsunderlag

Ibland kan det vara svårt att synliggöra ett behov för en investering eller en åtgärd.

Vi hjälper dig att ta fram en bild över den riskbild som ligger till grund för att investeringen behöver göras. I vårt verktyg får du även en fullständig åtgärdsplan som omfattar både hårda och mjuka värden. Den visar även vad som är konsekvensen av att inte genomföra den föreslagna åtgärden.
Med detta som underlag kan du enklare förankra investeringen i ledning och styrelse.

Riskanalys som ledningssystem

Kraven på verksamhetsansvariga fortsätter att öka och ansvar flyttas uppåt i organisationerna. Konsekvensen för att inte ha kontroll på risker och vilka åtgärder som ligger planerade i verksamheten blir allt större.

I värsta fall kan ovetskapen till och med leda till rättsliga påföljder. Vi hjälper er att sätta upp ett fungerande ledningssystem med risker, ansvarsfördelningar och åtgärdsplaner i vår riskapplikation så du hela tiden har en nulägesbild och kan visa på en åtgärdsplan.

Riskanalyser med lagkrav

I takt med att kvalitetskraven på verksamheter ökar och vår omvärld blir allt mer utsatt ser vi ett ständigt ökande krav på riskanalyser från olika myndigheter.

Det kan tillexempel gälla Energimyndighetens RSA för elbolag. Om man istället för att se dessa som ännu ett tråkigt myndighetskrav och gör dem på rätt sätt kan den egna verksamheten dra stor nytta av dessa. Vi har idag flera färdiga lösningar för dessa.

Erbjudande: Riskanalys och krisledning via webb

Vi har tagit fram en tjänst där vi på distans kan hjälpa er att snabbt gå igenom vika delar ni behöver fokusera på och hur ni kan lägga upp arbetet.

Analysen utförs via webben där ni får ett inlogg till ett webbmöte med någon av våra konsulter som kan ge er värdefulla insikter i ert arbete och er situation. Vi bjuder just nu i dessa kristider på första halvtimmen, därefter är kostnaden 990 kr/halvtimme.
Jag är intresserad, kontakta mig!

Applikationen RiskPlan

Nyckeln till vår metodik och vår stolhet är vår applikation för riskhantering och verksamhetsstöd. Med denna bygger man på ett överskådligt och enkelt sätt upp sin struktur från enheter , via risker och orsaker till en komplett resurs och tidsatt åtgärdsplan.

Vi hjälper er att komma igång med applikationen och bygga den första strukturen, sedan kan ni arbeta vidare med den själva eller teckna ett avtal där vi återkommande fungerar som processledare. När ni väl skapat era strukturer kan dessa också återanvändas för flera olika typer av riskanalyser med olika syfte, som ekonomi eller personskada. Applikationen är molnbaserad vilket gör att ni kan dela data var ni än befinner er. Det finns också flera funktioner i uppgiftshanteringen som gör att man enkelt kan ta bilder och skicka dokument. Applikationen kan användas i såväl mobila enheter som på en dator. All data ligger skyddad och uppfyller GDRP samt övriga lagar gällande sekretess. Kontakta oss för mer info och demo
Pris från 49 500 SEK ex. moms*

*I priset ingår en organisationslicens för applikationen samt en heldags igångsättning med en av våra konsulter. Månadskostnad för användare tillkommer med 19kr/aktiv användare och månad

Ladda ner applikationen idag. Registrera ett konto på applikationsplattformen Whtson, ladda ner och kom igång direkt

Våra utbildningar

Som en del i vår verksamhet håller vi utbildningar hur man kan använda riskanalyser för att leda sin vekrsamhet eller utveckla ett effektivt ledningssystem via riskanalys. Vi håller också kurser i aktiv krisledning som riktiar sig till företagsledningar och andra ansvarsområden för att förbereda organisationen för att hantera kriser.

Viktig information rörande våra utbldningar!

Med anledning av det rådande läget gällade COVID-19/Corona så har vi valt att ställa in samliga våra öppna utbildningar på obestämd tid.

Givetvis kommer betalande deltagare att få full ersättning och vi välkomnar er alla tillbaka när läget stabiliserats mer. Kontakta gärna oss om du har frågor.

Riskanalys som beslutsstöd

(1 dag) I denna utbildning får du grunderna för att kunna arbeta med riskanalys som beslutsunderlag. Utbildningen tar upp grunderna i hur man avgränsar en riskanalys för att få ett relevant resultat samt går igenom grundläggande metoder för gruppanalyser. Utbildningen tar upp flera olika scenario och hur dessa kan anpassas. Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där en grundläggande analys skapas i applikationen RiskPlan.

Några delar i utbildningen: – Metoder för riskanalys – Avgränsning av analyser för ökad relevans – Tolkning och konsekvensanalys – Grundläggande analysledning – Hantering av RiskPlan – Orsaksidentifiering
Pris: 4990 kr*/pers
Läs mer
kommande utbildningar

3/4 Karlskrona – INSTÄLLD 10/4 Malmö – INSTÄLLD 13/4 Kristianstad – INSTÄLLD 28/4 Jönköping- INSTÄLLD

Kontakta för mer information

Riskanalys som ledningssystem

(1 dag)

Utbildiningen tar vi upp upp hur man använder en metodisk approach för att snabbt och effektivt skapa en översikt över organisationens nuläge och hur man använder denna för att prioritera och skapa åtgärdsplaner. Vi arbetar även med hur man skall begränsa sina analyser för att få ett relevant resultat, för att sedan titta på hur man bryter ner dessa för en ökad kontroll. Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där en grundläggande analys skapas i applikationen RiskPlan. Några delar i utbildningen: – Metoder för att kartlägga relevanta riskstrukturer – Avgränsning av analyser för ökad relevans – Hantering och nedbrytning av strukturobjekt – Målsättning, åtgärdsplanering samt uppföljning – Grundläggande analysledning – Hantering av RiskPlan
Pris: 4990 kr*/pers
Läs mer
kommande utbildningar

3/4 Karlskrona – INSTÄLLD 10/4 Malmö – INSTÄLLD 13/4 Kristianstad – INSTÄLLD 28/4 Jönköping- INSTÄLLD

Kontakta för mer information

Aktiv krisledning

(2 dagar) Detta är en anpassad utbildning som främst riktar sig till företagsledning och överiga kontrollfunktioner i verksamheten. Utbildningen går ut på att förbereda organisationen på att hantera olika typer av krissituationer och omfattar bland annat: – De viktigaste delaran i krisledning – Den interna ledningsstrukturen – Hantering av aktionsplaner och roller – Vikten av externa aktörer – Hantering av media och sociala kanaler – Erfarenheter från verkliga scenario

Utbildningen avslutas med en simulering där gruppen får agera utifrån en krissituation.
Pris: 4990 kr*/pers
Läs mer
Kontakta för mer information och offert

Om oss

Riskplan startades av ett team av erfarna processmänniskor med ett spritt förflutet från såväl höga befattningar inom verksamheter som SOS Alarm som processkonsulter och erfarna IT entreprenörer, alla med en lång erfarenhet av krisledning och riskhantering.

Tillsammans har vi ett mål, att förenkla och förändra synen på riskanalyser som ett aktivt verktyg verktyg för organisationen. Men vi vet också med vår erfarenhet att det oförutsedda kommer att hända och att man då behöver vara beredd att hantera detta. Därför har vi även fokus på avancerad krisledning, där vi just nu håller på att ta fram en helt unik applikation som jackar in i samma tänk som RiskPlan. Med våra 12 erfarna konsulter utspridda över landet och ett  kraftfullt digitalt  verktyg är vi ett unikt och starkt team. VILL DU VETA MER

Händelser och tankar

Följ vad som händer på och omkring Riskplan

Hur sätter man upp en krisledningsorganisation – Riskplan ger tips

Vår seniorkonsult Peter Mattsson ger tips och viktig information om hur man bör sätta upp en krisledningsorganisation och vad som är viktigt att tänka på i de olika delarna. Riskplan[…]

Read more
september 3, 2020 0
Jahan Braw krisledning

Covid19 – Risker inom fastghetsboalg

Sölversborgshems VD Johan Braw pratar om vad som är viktigt att tänka på för ett allmännyttigt fastighetsbolag vad det gäller information till hyresgäster. Men även hur man hanterar strategisk krishantering[…]

Read more
mars 24, 2020 0

Hur skall upplevelseindustrin agera under corona-krisen

Upplevelseindustrin har fått tagit ett svårt slag med corona-utbrottet som har slagit brett på allt från försäljningsbolag till eventarrangörer. Det kan vara svårt att veta hur man skall agera, och[…]

Read more
mars 23, 2020 0