Utbildning – Riskanalys som beslutsunderlag

Riskanalys och krisledning

Vill du få ett verktyg för att få kontroll på verksamhetens utmaningar och kunna planera samt prioritera investeringar och insatser. Eller vill du kunna visualisera var du och din organisation kommer att behöva göra fö åtgärder för att kunna uppfylla kraven på verksamheten inför din ledning. Kanske vill du skapa en långsiktig plan för kvalitetsförbätting i din verksamhet. Eller bara lära dig mer om Riskanalys som beslutsunderlag.

Denna utbildning fokuserar på att ge en första inblick i hur riskanalyser kan användas som ett effektivt verktyg för beslutsunderlag internt eller som en del i underlaget för förslag till investeringar. Vi går igenom hur man avgränsar och sätter ramarna för en riskanalys med utgångspunkt på beslutsunderlaget för att få ett så användbart resultat som möjligt och applicerar sedan olika metodiker för att ta fram analyserna.

Att använda riskanalys som beslutsunderlag gör att man får en tillförlitlig modell som tar hänsyn till flera faktorer som sannolikheter och konsekvenser när man skall motivera en investering eller en åtgärd. Genom att använda beprövade metodiker får du ett verktyg som gör det enkelt att diskutera kring de viktiga frågorna och skapa en visuell bild av nuläget.

I utbildningen kommer vi även att gå igenom skillnaderna mellan en risk och en orsak, som är en viktig del i den metodik vi använder på Approment, då en risk sällan helt kan elimineras utan beror på en eller flera orsaker vilka faktiskt kan åtgärdas.

Vi kommer också att arbeta med tolkningen av ett analysresultat och hur denna kan brytas ner för att skapa så bra underlag för beslut som möjligt.

Till sist går vi även igenom hur man kan jobba med uppföljning och systematiska scheman och kontroller för att följa upp genomförande och även påvisa hur förändringar och införanden skall ske och vika ansvar som ligger i detta.

Våra utbildare har lång erfarenhet i riskanalyser och att kunna ta fram olika typer av beslutsunderlag från ledande positioner och kan ge flera verkliga exempel på hur riskanalyser kan användas som beslutsunderlag.

I utbildningen ingår även ett praktiskt moment där vi arbetar i grupper med verktyget RiskPlan för att träna på att sätta upp analyser och jobba med avgränsningar och resultat.

Utbildningen riktar sig främst till
  • Verksamhetschefer och ledning med investerings eller budgetansvar
  • Tjänstemän på ledande befattningar inom kommun och landsting
  • Underhålls och driftsansvariga
  • Verksamhetskonsulter
  • Ledningsgrupper i mindre och medelstora företag
  • Kvalitetsansvariga
Lite allmänt och utbildningen

Utbildningen hålls mellan 08:00 till 16:30. Lunch och fika ingår.
Allt material för utbildningen ingår.
I utbildningen ingår även en utbildningslicens och tillgång till verktyget RiskPlan under 6 månader.

Utbildningen kan även köras internt för er organisation och kan i det fallet anpassas mer mot era utmaningar.

tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående utbildningen.