Viktig information om utbildningar

Riskanalys och krisledning

Viktig information om utbildningar

mars 12, 2020 Uncategorized 0

Med anledning av det rådande läget gällande COVID19 / Corona kommer alla öppna utbildningar i riskanalys att ställas in på obestämd framtid.

Ni som är anmälda och har betalt kommer givetvis att få kompensation för detta, så hoppas i återse er inom kort.

För mer information kontakta oss Riskplan på info@riskplan.se