Ett tråkigt farväl

Riskanalys och krisledning

Ett tråkigt farväl

februari 27, 2020 Uncategorized 0

För några dagar sedan gick Thomas Peters, en av våra grundare och en framstående person inom krisledning och riskhantering, ur tiden alldeles för tidigt.

Thomas har över åren inte bara varit med att bygga upp flera viktiga krisfunktioner på såväl SOS som inom andra verksamheter. Hav nar den person som fick rycka in och hantera den stora flygplanskraschen i Italien och har varit verksam i flera händelser.

Saknaden är djup och våra tankar går främst till familjen.