Riskplan COVID-19

COVID-19 Riskplan

Företag och organisationer står med coronaviruset (COVID-19) inför en av de största utmaningarna vi har mött i modern tid. Påverkan på olika verksamheter och samhällsfunktioner riskerar att bli mycket stor. Både på grund av att verksamheterna själva förväntas göra omfattande åtgärder för att minska smittspridningen – men även baserat på hur externa parter så som…
Läs mer


mars 3, 2020 0