Kategori: Okategoriserade

Riskanalys och krisledning

Hur sätter man upp en krisledningsorganisation – Riskplan ger tips

Vår seniorkonsult Peter Mattsson ger tips och viktig information om hur man bör sätta upp en krisledningsorganisation och vad som är viktigt att tänka på i de olika delarna. Riskplan jobbar aktivt med att hjälpa företag, myndigheter och organisationer med att sätta upp organisationer för krisledning men hjälper även till aktivt under krisledningsfasen, som under…
Läs mer


september 3, 2020 0

Har ni som jobbar i kommun och landsting läst den här?

Redan 1989 tog räddningsverket fram handboken ”Att rädda liv” som är en förlaga till denna ypperliga handbok som tar upp riskanalyser med utgångspunkt i allvarliga personskador och fysisk planering. Egentligen borde alla inom kommun och landsting läsa denna handbok för att få en förståelse för arbetet med riskanalyser på ett högre plan. Handboken är kostnadsfri…
Läs mer


december 6, 2018 0

Kunde LKAB ha undvikit krisen med riskanalys som ledningssystem?

Att aktivt arbeta med sin riskanalys som ett ledningssystem ger företaget helt nya förutsättningar för att inte bara förebygga kriser utan även ha en aktuell bild om ansvar och fördelning av åtgärder. Som VD, styrelse eller ledning sitter man idag med ett mycket större personligt ansvar än tidigare för de risker som kan uppkomma i…
Läs mer


december 6, 2018 0